Mikä on uutta?

Responsiivinen nettisivujen suunnittelu

Nykyään jopa suurin osa netin selailusta tapahtuu perinteisen tietokoneen sijaan mobiililaitteilla, eli vaikkapa tabletilla tai älypuhelimella. Tämä digitalisoitumisen muoto on muuttanut kaikkien elämää radikaalisti lyhyessä ajassa, ja tähän muuttuneeseen tilanteeseen ovat joutuneet tavallisten kuluttajien lisäksi vastaamaan tietenkin myös yritysten omistajat. Koska nykyään oleellinen osa markkinoinnista tapahtuu juurikin netin välityksellä ja nettisivuilla on tässä tilanteessa suuri rooli, on selvää, että älylaitteiden vallankumouksen myötä on tullut tarve kehittää ja muuttaa paljon myös nettisivujen teknologiaa. Nettisivujen suunnittelijoita ei tietenkään ole jätetty aivan oman onnensa nojaan, vaan teknologian superosaajat ovat hoitaneet ongelman kehittämällä aivan uuden metodin: responsiiviset nettisivut. Mitä tämä responsiivisuus oikein tarkoittaa?

Responsiiviset nettisivut mukautuvat kaikille näytöille

Lyhyesti responsiivinen tekniikka voidaan selittää niin, että sen avulla rakennetut sivut mukautuvat aivan kaikille näytöille. Tämä tarkoittaa siis sitä, että responsiivisella tekniikalla rakennetut nettisivut näyttävät aivan yhtä hyvältä älypuhelimella käytettäessä kuin tietokoneen ruudullakin. Tämä teknologia on ollut monen nettisivusuunnittelijan pelastus, sillä sen avulla on pystytty vastaamaan nopeasti kasvavaan tarpeeseen ripeästi. Nykyisin oikeastaan suurin osa nettisivuista on rakennettu modernin responsiivisen teknologian varaan, sillä lähtökohtaisesti tiedetään, että suurin osa liikenteestä tulee nyt ja todennäköisesti jatkossakin tulemaan älylaitteista. Joillekin sivustoille, jotka ovat olleet kuvioissa jo pitkään ja toimineet samalla alustalla, tämä responsiivisuus ei kuitenkaan ole ollut vaihtoehto uudelleensunnittelun työtaakasta ja hintavuudesta johtuen.

Responsiivisuudelle on myös muita vaihtoehtoja

Nekin yritykset, jotka eivät ole syystä tai toisesta halunneet ottaa käyttöön responsiivista teknologiaa, ovat tietenkin joutuneet vastaamaan älypuhelinten ja muiden älylaitteiden mukanaan tuomaan tarpeeseen. Responsiivisuus ei kuitenkaan ole ainoa keino, jolla tähän voidaan vastata, sillä monet yritykset ovat sen sijaan päättäneet ottaa käyttöön erikseen niitä varten suunnitellun appin eli suomeksi sanottuna sovelluksen. Sovellus ladataan suoraan kohdelaitteeseen, ja se on optimoitu toimimaan varta vasten niillä. Siksi se onkin käyttömukavuuden ja toimivuuden kannalta kaikista helpoin keino, vaikkakin hintavampi ja huomattavasti vaikeampi toteuttaa kuin responsiiviset nettisivut. Se on kuitenkin vaihtoehto niille yrityksille, joiden nettisivut ovat toimineet samanlaisena jo pitkään ennen älypuhelinten aikaa, ja joille niiden muuttaminen olisi hankalampaa kuin nettisivujen muuttaminen reponsiiviseksi.

Miksi responsiivisuus on taktiikoista paras?

Vaikka responsiivisuuden lisäksi on olemassa myös vaihtoehtoisia taktiikoita, kuten appin eli sovelluksen luominen omalle brändille, on responsiivisuus kuitenkin taktiikoista ylivoimaisesti paras. Sovellukset kyllä luodaan juurikin älylaitteilla hyvin toimiviksi, mutta niissä on iso haittapuoli: ne täytyy ladata suoraan kohdelaitteelle, ja ne vievät siltä tallennustilaa. Tallennustilaa on rajatusti, joten on selvää, etteivät älylaitteiden omistajat tuhlaa sitä ihan mihin vain. Tämä taas aiheuttaa sen, että sovellusten latausten saaminen on vaikeaa, eikä se välttämättä maksa itseään takaisin. Responsiiviset sivut on sitä vastoin helppo ja suhteellisen edullinen keino toteuttaa, eikä responsiivisien sivujen käyttö vaadi käyttäjältään sen kummempia toimenpiteitä. Hän voi normaalisti avata sivut kännykkänsä selaimella, ja ne toimivat automaattisesti moitteetta.

Miten suunnitellaan responsiiviset nettisivut?

Yksi responsiivisten nettisivujen parhaista puolista on ehdottomasti niiden luomisen helppous. Nykyään luotavista nettisivuista suurin osa on nimittäin automaattisesti responsiivisia, eikä responsiivisuuden toteuttaminen täten vaadi sivujen luojalta sen kummempia taitoja. Editorien luojat ovat kehittäneet sivueditoreista automaattisesti mobiiliin mukautuvia, ja sivun voi rakentaa normaalisti vailla pelkoa siitä, että sen osaset näyttäisivät omituiselta älypuhelimen tai muun älylaitteen ruudulla. Responsiivisuuden tärkein pointti on siis se, että se asettuu kaikille ruuduille järkevän näköisesti eikä näytä sotkuiselta. Toisinaan editorit tarjoavat myös mahdollisuuden editoida sivun mobiiliversiota erikseen sen vaikuttamatta tietokoneversioon mitenkään, mikä on myöskin hyvä lisä, jos tarkoituksena on vaikkapa poistaa joitakin mobiiliin sopimattomia osia mobiiliversiosta.

Responsiivisuus on kannattavaa

Responsiivisten nettisivujen suunnittelu on kaikin puolin kannattava sijoitus; se ei vaadi suunnittelijaltaan sen erikoisempia taitoja kuin nettisivujen perussuunnittelun, mutta tekee nettisivuista huomattavasti tyylikkäämmät ja käyttäjäystävällisemmät ihan kaikilla laitteilla käytettäessä.

Yhteenveto responsiivisuudesta

Kaiken kaikkiaan responsiivisista nettisivuista ei voi olla muuta kuin erittäin hyvää sanottavaa. Ne ovat ehdottomasti paras vaihtoehto älylaitteiden mukanaan tuomaan tarpeeseen vastaamiseen niin nettisivujen luojan kuin niiden käyttäjänkin kannalta.

Mikäli siis suunnittelet luovasi yrityksellesi nettisivut, muista tarkistaa, että valitsemasi editori tukee responsiivista teknologiaa. Näin saat aikaan mahdollisimman käyttäjäystävälliset sivut minimivaivalla – eikä se vaadi sinulta sen enempää kuin tavallinen nettisivujen suunnittelun!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *